Kart og vegbeskrivelse

Frå Trondheim:
Kjør E6 til Melhus, ta av mot høgre og kjør Fv708 mot Korsvegen (Hølonda), 21 km. På Korsvegen ta Fv692 i retning mot Svorkmo, 4,0 km. Ta av frå Fv692 til høgre ved raud mjølkerampe der det står Nei til EU og Lufall, grendeveg 300 meter til skilting til venstre inn til Jårheim

Frå Skaun:
Ta av E39 frå Buvika og kjør Fv 802 til Vigdalsmo. Ta til høgre og kjør Fv708 til Korsvegen. På Korsvegen ta Fv 692 i retning mot Svorkmo, 4,0 km. Ta av frå fylkesvei 692 til høgre ved raud mjølkerampe der det står Nei til EU og Lufall, grendeveg 300 meter til skilting til venstre inn til Jårheim. Eller ta av E39 frå Børsa og kjør Fv 709 til Høve. Ta til høgre og kjør Fv708 til Korsvegen. På Korsvegen ta Fv 692 i retning mot Svorkmo, 4,0 km. Ta av frå fylkesvei 692 til høgre ved raud mjølkerampe der det står Lufall, grendeveg 300 meter til skilting til venstre inn til Jårheim.

Frå Svorkmo
Kjør Fv 475, Hølondvegen i retning Svorksjøen. Ta av til venstre ved Eggalykkja og kjør Fv692 Jåravegen i retning Korsvegen. Kjør 6 km forbi ungdomshuset Vonheim og til avkjørsel på venstre side. Ta av frå Fv 692 til venstre ved raud mjølkerampe der det står Nei til EU og Lufall, grendeveg 300 meter til skilting til venstre inn til Jårheim

Frå Hovin:
Ta av E6 ved Hovin og kjør Fv475 Tømmesdalsveien i retning Gåsbakken. Ta av Fv475 til høgre ved Eggalykkja i retning Korsvegen. Kjør Fv692 Jåravegen forbi ungdomshuset Vonheim. og til avkjørsel Lufall på venstre side. Ta av frå Fv692 til venstre ved raud mjølkerampe der det står Nei til EU og Lufall, og kjør grendeveg 300 meter til skilting til venstre inn til Jårheim



Sissel og Reidar Almås, Lufallsvegen 30, 7212 Korsvegen Telefon 72853203- Mobil 92485399- www.jarheim.no – Org. nr. 969599678