Jårheim mellom Gauldal og Orkdal

Foredragsfjøset på Jåren ligg på Hølonda som er bygda midt mellom dei to landskjente dalføra Orkdal og Gauldal. Hølonda vart busett seinare enn dei to dalføra, og lenge var vi fattigare og hadde mindre tru på oss sjølve. Lenge vart vi oppfatta som ei typisk utkantbygd med fråflytting. Men med dagens kommunikasjonar og den moderne arbeidsmarknaden er vi midt i smørauget, og folk drar til Støren, Orkanger, Trondheim og Melhus på handel og til jobb.
Sissel og Reidar Almås, Lufallsvegen 30, 7212 Korsvegen Telefon 72853203- Mobil 92485399- www.jarheim.no – Org. nr. 969599678